Stichting Palga Jaarverslag 2022
Volg ons online

Stichting Palga jaarverslag 2022

Iedere patiënt verdient de beste behandeling en die begint bij de juiste diagnose. Voor het stellen van de juiste diagnose is inzicht in de voorgeschiedenis van de patient van eerder cel- en weefselonderzoek een grote toegevoegde waarde. De data hiervan moeten veilig en gestructureerd worden opgeslagen en beschikbaar zijn voor de behandelende patholoog. Op deze manier kan de patholoog met volledige inzicht vanuit de pathologie, informatie bijdragen aan het behandelteam.

Focus 2022 homepage

In het jaar 2022 stonden de volgende doelen centraal:

  • Kennisborging en continuïteit binnen Palga
  • Kwaliteit en verder professionaliseren van de bedrijfsvoering en governance
  • Versterken interne organisatie


Ontdek de doelen van Palga.