Stichting Palga Jaarverslag 2022
Volg ons online

Focus 2022

Bij Palga zijn we in het jaar 2022 bezig geweest met verschillende doelen en met het versterken van de commissies. Lees er hier meer over.

In het jaar 2022 stonden de volgende doelen centraal

In het jaar 2022 stonden de volgende doelen centraal

  • Kennisborging en continuïteit binnen Palga
  • Kwaliteit en verder professionaliseren van de bedrijfsvoering en governance
  • Versterken interne organisatie.
Ook is er in 2022 gewerkt aan het versterken van de volgende commissies

Ook is er in 2022 gewerkt aan het versterken van de volgende commissies

  • Commissie wetenschap, beoordeling onderzoeksaanvragen
  • Commissie Privacy, toepassing AVG m.b.t. onderzoek met data uit de Palga database
  • Commissie Palga Protocollen, coördinering ontwikkeling protocollen en CE-markering
  • De Thesaurus werkgroep
Professionalisering

Professionalisering

Daarnaast is er grote voortgang geboekt met het professionaliseren en formaliseren van de relaties met stakeholders en samenwerkingspartners. Er is gewerkt aan de professionalisering van de organisatiestructuur van Palga en ook de aanwezige deskundigheid en optimalisering van competenties.