Stichting Palga Jaarverslag 2022
Volg ons online
Palga patiënten databank jaarlijks 2.8 miljoen keer geraadpleegd en brengt grote voordelen met zich mee

Palga patiënten databank jaarlijks 2.8 miljoen keer geraadpleegd en brengt grote voordelen met zich mee

Landelijk wordt door de pathologie laboratoria 2.8 miljoen keer per jaar de landelijk pathologie patiënten databank van Palga geraadpleegd.

Zonder de landelijke pathologie patiënten databank zou een gemiddeld ziekenhuis per jaar 40.000 inzage verzoeken moeten behandelen van andere ziekenhuizen, wat door de huidige infrastructuur wordt voorkomen. Door deze direct beschikbare informatie worden tijd en kosten bespaard en kan dubbel-diagnostiek voorkomen worden.