Stichting Palga Jaarverslag 2022
Volg ons online

Impact Palga in de wetenschap

Palga levert expertise en pathologie data voor wetenschappelijk onderzoek. In 2022 ging het om totaal 159 nieuwe unieke aanvragen. In datzelfde jaar zijn met behulp van de data en expertise van Palga 70 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd. Daarnaast verschenen er drie publicaties die niet berusten op een data aanvraag, maar waarin Palga wel genoemd werd.

Klik hier voor een volledig overzicht van alle artikelen uit 2022. 

Artikelen waar we trots op zijn

Bekijk hier 2 voorbeelden

 • Colorectal cancer incidence, mortality, tumour characteristics, and treatment before and after introduction of the faecal immunochemical testing-based screening programme in the Netherlands: a population-based study.

  Colorectal cancer incidence, mortality, tumour characteristics, and treatment before and after introduction of the faecal immunochemical testing-based screening programme in the Netherlands: a population-based study.

  Breekveldt ECH, et al.
  Lancet Gastroenterol Hepatol. 2022; 7(1):60-68.

  Dit artikel beschrijft een evaluatie van de incidentie, mortaliteit, tumorkenmerken en behandeling van darmkanker vóór en na de invoering van het bevolkingsonderzoek in 2014. Na de invoering werd een afname van zowel darmkanker in het algemeen van gevorderd stadium darmkanker waargenomen. De onderzoekers concluderen voorzichtig dat, op de lange termijn, screening uiteindelijk kan leiden tot een afname van darmkanker-gerelateerde morbiditeit en sterfte.

 • Genomic analysis defines clonal relationships of ductal carcinoma in situ and recurrent invasive breast cancer.

  Genomic analysis defines clonal relationships of ductal carcinoma in situ and recurrent invasive breast cancer.

  Lips EH, et al.
  Nat Genet. 2022; 54(6):850-860.

  Dit artikel beschrijft een internationale samenwerking waarbij een uitgebreide genomische analyse van primaire DCIS tumoren (voorloper van borstkanker) en de daarop volgende invasieve ‘recurrences’ in dezelfde borst is uitgevoerd. De meerderheid was klonaal gerelateerd aan de primaire DCIS, maar een aanzienlijke subset was niet gerelateerd aan de primaire DCIS. DCIS is dus niet alleen een voorloper van invasieve borstkanker, maar ook een mogelijke marker voor een veldeffect waarbij chirurgische behandeling maar een beperkte rol heeft. De inzichten uit deze studie suggereren een rationale voor het ontwikkelen van niet-chirurgische benaderingen om het verhoogde risico op borstkanker bij deze patiënten te verminderen.