Stichting Palga Jaarverslag 2022
Volg ons online

De ontwikkelingen op gebied van kwaliteit,
infrastructuur en communicatie

Palga heeft niet stilgezeten op het gebied van kwalitieit, infrastructuur en communicatie. Lees hier wat Palga in 2022 heeft gerealiseerd op deze gebieden.

Kwaliteit

Kwaliteit

In 2022 is geïnvesteerd in kwaliteit en veiligheid. Alle kwaliteits- en veiligheidsdocumentatie wordt nu vanuit Zenya beheerd. Interne auditoren zijn dit jaar opgeleid. Palga is in 2022 dan ook moeiteloos geslaagd voor de heraccreditatie met betrekking tot de ISO 27001 en NEN 7510. Daarnaast is er gestart met het klaarmaken van de documentatie voor de accreditatie van de Palga Protocol Module voor de CE-MDR (Medical Device Regulation, klasse IIa). De Palga Protocol Module is momenteel onder klasse I van de CE-MDD (Medical Device Directory) geaccrediteerd.

Infrastructuur

Infrastructuur

In 2018 is Palga begonnen haar infrastructuur zowel technisch als juridisch aan te passen aan de eisen, die in de huidige tijd gesteld worden aan een dergelijke infrastructuur, namelijk een vernieuwde node in de laboratoria die communiceert met een nieuwe centrale datahub.

2022 is het jaar dat vooral in het teken heeft gestaan van (her) opbouwen van de gehele landelijke infrastructuur voor uitwisseling van data tussen de laboratoria. De landelijke databank zal vervangen worden door een indexfunctie, waarbij de data zo dicht mogelijk bij de bron (de pathologie laboratoria) blijft. Deze index geeft, alleen bij een geldig verzoek, aan in welk laboratorium een rapport gevonden kan worden waarvan is aangegeven dat het gedeeld mag worden. Dit vernieuwingsproces is noodzakelijk omdat het onderliggende besturingssysteem in 2024 ‘end of life’ is en niet meer ondersteund wordt.

Communicatie

Communicatie

In 2022 is Palga gestart met het aanpassen van haar logo, merkverhaal en website. De resultaten werden gepresenteerd in 2023.