Stichting Palga Jaarverslag 2022
Volg ons online

Protocollaire en Moleculaire verslaglegging

''Palga werkt continu aan het optimaliseren van de pathologie diagnostiek en verslaglegging.''

Protocollaire verslaglegging

Protocollaire verslaglegging

Palga werkt continu aan het optimaliseren van de pathologie diagnostiek en verslaglegging. De invoer van de standaard verslaglegging (Synoptic Reporting) in de pathologie door middel van landelijke protocollen is daarbij essentieel: voor iedere patiënt, in elk ziekenhuis in Nederland wordt dezelfde informatie verzameld en op een duidelijke en overzichtelijke manier gepresenteerd. De bespreking van iedere patiënt in het multidisciplinaire overleg kan zo optimaal verlopen omdat er geen data ontbreken en er door de protocollaire verslaglegging uniforme uitslagen komen.

Palga werkt sinds 2009 met protocollaire verslaglegging. Eind 2022 waren er 33 landelijke pathologie protocollen beschikbaar voor alle pathologie laboratoria.

Landelijke protocollen worden regelmatig geactualiseerd, centraal gedistribueerd en automatisch geïmporteerd in de Palga Protocol Module van het laboratorium.

Het gebruik van de landelijke pathologie protocollen neemt jaarlijks toe.

Moleculaire bepalingen

Moleculaire bepalingen

In het 3e kwartaal van 2022 is het landelijke protocol Moleculaire Bepalingen met daarin de mogelijkheid tot verslaglegging van WGS (Whole Genome Sequencing, uitgebreide DNA-test) uitgerold. Hiermee is het protocol up-to-date met de laatste ontwikkelingen op het gebied van de moleculaire diagnostiek. Het huidige landelijk protocol Moleculaire Bepalingen is ontwikkeld in 2018, waarin de meest gangbare vorm van moleculaire diagnostiek, de NGS (Next Generation Sequencing, panel DNA-test) was opgenomen. Het gebruik van het protocol neemt jaarlijks toe. Eind 2022 waren er 31.420 moleculaire verslagen vastgelegd en opgenomen in de Palga databank.

De moleculaire pathologie speelt een steeds belangrijkere rol binnen de oncologische diagnostiek. Het onderzoeken van tumor specifieke biomarkers is sterk van invloed op de beschikbaarheid van individuelepatienten voor doelgerichte therapieën. Naast de therapeutische mogelijkheden, maakt moleculaire diagnostiek tegenwoordig ook een integraal onderdeel uit van de classificatie van een subgroep van tumoren.

Vervolg moleculaire bepalingen

Naar verwachting zal de noodzaak voor het gebruik van moleculaire testen voor de classificatie van de tumor enerzijds en de predictie van therapie anderzijds, komende jaren verder toenemen. De resultaten van de moleculaire diagnostiek zijn ook opgenomen in de landelijke pathologie patiëntendatabank van Palga. Hiermee kan onnodige dubbele moleculaire diagnostiek worden voorkomen en tijd en kosten bespaard.

Het landelijke protocol Moleculaire Bepalingen is een belangrijk fundament voor de kennisdeling die Palga al historisch heeft in de oncologische diagnostiek, en faciliteert om ook deze kennis specifiek te delen met stakeholders

 

Koppelingen en fair data

Koppelingen en fair data

In 2022 zijn er meerdere automatische koppelingen gerealiseerd waarbij landelijke Palga protocollen gekoppeld worden met registraties van DICA (Dutch Institute for Clinical Auditing), IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) en BVO-NL (Bevolkingsonderzoek Nederland). Voor de DICA is de bestaande koppeling uitgebreid voor de volgende registraties; ‘Dutch Lung Cancer Audit’ (DLCA); ‘Dutch Melanoma Treatment Registry’ (DMTR) en de ‘Dutch Pancreatic Cancer Audit’ (DPCA). De incidentie koppeling met IKNL is verder uitgebreid met protocol data vanuit de landelijke protocollen; Melanoom; SWK-Melanoom en Colorectaal Carcinoom. Voor BVO-NL is de bestaande koppeling aangepast naar huidige eisen van het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker volgens de richtlijnen van VWS. Hiermee is weer een stap gemaakt naar administratieve lastenvermindering.

Door de bovenstaande genoemde koppelingen en het gebruik van gestructureerde pathologiedata kunnen de data worden aangemerkt als FAIR:

  • Findability: de gestructureerde data zijn opgenomen in de landelijke wetenschappelijke database (PIDB)
  • Accessibility: de gestructureerde data zijn op te vragen via landelijke zoekvragen (LZV)
  • Interoperability: de gestructureerde data zijn bruikbaar voor landelijke registraties en ziekenhuis informatiesystemen
  • Reuse: dezelfde gestructureerde data zijn bruikbaar voor meerdere doeleinden