Stichting Palga Jaarverslag 2022
Volg ons online

Wat doet Palga?

Iedere patiënt verdient de beste behandeling en die begint bij de juiste diagnose. Voor het stellen van de juiste diagnose is inzicht in de voorgeschiedenis van de patient van eerder cel- en weefselonderzoek een grote toegevoegde waarde. De data hiervan moeten veilig en gestructureerd worden opgeslagen en beschikbaar zijn voor de behandelende patholoog. Op deze manier kan de patholoog met volledige inzicht vanuit de pathologie, informatie bijdragen aan het behandelteam.

Wetenschappelijk onderzoek is essentieel voor verbetering en innovatie van de gezondheidszorg. Historische gepseudonimiseerde pathologiedata zijn een onmisbare wetenschappelijk bron die door alle onderzoekers in Nederland geraadpleegd kan worden. Palga fungeert tevens als intermediair om eventueel restweefsel te gebruiken om aanvullend wetenschappelijk onderzoek te doen of klinische informatie te krijgen.

Stichting Palga heeft in al deze facetten sinds 1971 een onmisbare rol als data expert. Wij zijn de enige instantie in Nederland die pathologiegegevens verzamelt aan de bron, beheerd en ter beschikking stelt voor diagnostiek en wetenschappelijk onderzoek. De manier waarop we dit doen is uniek en we vervullen hierin, zowel nationaal als internationaal, een voorbeeldfunctie binnen de gezondheidszorg. Palga beheert een netwerk van systemen in de pathologielaboratoria. Via een datahub zijn hierbij de patiëntenzorgdatabank voor de laboratoria en een landelijke databank voor wetenschappelijk onderzoek voor alle onderzoekers in Nederland ingericht.

Daarnaast faciliteert Palga de koppelingen met de bestaande registraties van bijvoorbeeld de Nederlandse kankerregistratie, de kwaliteitsregistraties en de registraties van de Nederlandse Bevolkingsonderzoeken. Wij zijn als Palga hierin de verbindende en ondersteunende factor.

Palga is geenszins een statisch archief. Een sterk veranderende gezondheidszorg vraagt ons om onze infrastructuur continu te blijven innoveren en optimaliseren, zodat informatie veilig blijft opgeslagen en tegelijkertijd beschikbaar is om zo doelmatig mogelijk te worden ingezet. 

Daartoe maken we onder andere communicatiestromen efficiënter, bijvoorbeeld door geprotocolleerde verslaglegging. Daarnaast ondersteunen we pathologen en wetenschappers met het gebruikmaken van de wetenschappelijke databank. Dit doen we door datagericht op hun specifieke vraag te extraheren en informatie te verschaffen uit de databank. Palga ondersteunt ook de diverse data-registraties ten behoeve van incidentie cijfers aan de landelijke kankerregistraties. 

We bieden een schat aan informatie voor alle gebruikers van Palga, van patholoog tot onderzoeker en stimuleren het uitwisselen van ervaringen en inzichten, zowel op nationaal als internationaal niveau. Immers, inzicht leidt tot verbetering. Een snelle en goede diagnose voor patiënten, leidt tot een effectievere behandeling wat kosten bespaart. We zijn gericht op impact: impact op het werk van behandelaars en onderzoekers en het belangrijkst is de impact op het leven van de patiënt.